pondelok 16. júla 2012

Magisterské diplomové práce 2012

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Národné osvetové centrum pozývajú na výstavu:
MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 2012
Dom umenia, Nám. SNP 12, 2. poschodie
4. 7. – 28. 7. 2012 
vernisáž: 3. 7. o 17:00 hod.
kurátorka výstavy: Beata Jablonská
Zdalo by sa, že medzi reálnym svetom umenia a akademickou pôdou nie je žiadny rozdiel. Mnohí zo študentov vystavujú, zúčastňujú sa súťaží, realizujú svoje diela. Mnohí už okúsili priazeň publika, možno aj skutočný úspech. Dnešní študenti Vysokej školy výtvarných umení nie sú izolovaní drezúrou akademickej výučby v závetrí školských ateliéroch, práve naopak, žiadanou súčasťou ich prípravy je „pokúšať" svet aj za bránami svojej školy. Ale, aj napriek optimistickému zdaniu a všeobecnej ústretovosti voči mladému umeniu, je táto cesta študenta k umelcovi zatiaľ len „na skúšku". Ešte chránený istotou ateliérového zázemia, komunitou rovesníkov s príznačnou dávkou zvedavosti a optimizmu z očakávania sa kráča o čosi rezkejšie - ako neskôr, bez prítomnosti kolektívneho zázemia.
Aj keď premena študenta na umelca nie je automaticky dovŕšená úspešným ukončením štúdia, predsa len štátna skúška a realizácia diplomovej práce je tým medzníkom, kedy už musí vystupovať sám za seba a každý nasledujúci krok sa počíta a „zapisuje".
Možno tým prvým vážnejším zápisom v umeleckých životopisoch bude aj výstava diplomových prác. Už po šiesty raz v histórii školy je to výberová prehliadka toho najlepšieho z tohtoročných končiacich ročníkov Vysokej školy výtvarných umení. Tá, okrem autentickej správy o charaktere a smerovaní jednotlivých katedier je výstavou, kedy už každý z vystavujúcich - čerstvých absolventov predstavuje svoje dielo, ktoré symbolicky klope na bránu umeleckého sveta.
Beata Jablonská
Srdečne vás pozývame.... 

nedeľa 1. júla 2012