štvrtok 22. septembra 2011

Pekná výstava ohľadom ilustrácie

Vystavuje elita ilustrácie z VŠVÚ a plagát robil Maťo Groch...no niet čo dodať


Illustration Mode

Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
Kurátorka: Katarína Macurová
Vystavujúci: Katarína Caková, Marek Cina, Šarlota Dzuriaková, Paulína Hutníková, Juliana Chomová, Michaela Majdová, Matúš Maťátko, Veronika Obertová, Daniela Olejníková, Andrea Ráchelová, Lenka Šturmankinová a Eva Švrčková
Výstava otvorená: 8. 9. 2011
Slávnostná finisáž: 30. 9. 2011 o 18.00 (podujatie v rámci festivalu BLAF'11)
Výstava potrvá do: 2. 10. 2011
Ilustrácia ako taká môže mať mnoho podôb: od klasickej podoby, kedy je závislá od textovej predlohy, až po presahy do alternatívnych materiálov a iných médií, kedy sa ocitá na pomedzí užitého a voľného umenia. Študenti ateliéru ilustrácie Prof. Dušana Kállaya zachytávajú vo svojej tvorbe celé spektrum týchto polôh; od komerčnejšie zameraných projektov až po výstupy, ktoré ďaleko presahujú rámec klasicky vnímanej ilustrácie ako „obrázok k textu".
V rámci výstavy Illustration mode bude možné vidieť tendencie korešpondujúce so svetovými trendmi a tak aj divák bude mať príležitosť oboznámiť sa
s ilustráciou v jej nespočetných „módoch".
Výstava Illustration mode predstaví ilustračnú inštaláciu (Juliana Chomová), veľkoformátovú ilustráciu (Matúš Maťátko) veľkoformátový knižný projekt (Andrea Ráchelová), nové autorské techniky v ilustrácii (Eva Švrčková), knižné projekty vytvorené z atypických materiálov ako textil, plast a.i. (Michaela Majdová), voľné ilustračné polohy (Daniela Olejníková), nové maliarske princípy (Šarlota Dzuriaková), intermediálne ilustračné presahy (Katarína Caková), ilustráciu fungujúcu ako animovaný príbeh (Veronika Obertová), ilustráciu z alternatívnych materiálov (Paulína Hutníková), ilustráciu fungujúca v rámci knihy - objektu (Marek Cina) a grafické princípy v ilustrácii (Lenka Šturmankinová).
Celkový vizuál výstavy má ambíciu narušiť zaužívanú prezentáciu ilustrácie, kedy sú originály umiestnené na stene, prípadne spolu s knihou v presklených vitrínach, a ponúknuť dynamickejšiu formu zodpovedajúcu povahe samotných diel.
Výstava Illustration mode 2011 ukáže doterajšiu rozmanitú produkciu študentov ateliéru knižnej ilustrácie na VŠVU.
K. Macurová


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára