štvrtok 19. januára 2012

Výstavy: Súčastná slovenská grafika 17.
Súčastná slovenská grafika 17.

Súťažné výstavné podujatie Súčasná slovenská grafika je na pôde Stredoslovenskej galérie usporadúvané od roku 1971. Aktuálny 17. ročník prehliadky voľnej grafickej tvorby má ambíciu predstaviť jej súčasné tendencie a podoby. Z oslovených autorov tu prezentuje svoju tvorbu viac ako šesťdesiat autorov zastupujúcich viacero generácií a rôzne prístupy k spracovaniu média grafiky.
Výstavná prezentácia prihlásených umeleckých kolekcií z obdobia rokov 2005-2011 sleduje situáciu média z hľadiska výrazovo-tematických, formálnych a technických východísk a inklinácií. Výstava je situovaná v dvoch objektoch Stredoslovenskej galérie, v budove Bethlenovho domu, kde sa predstavujú skôr tradičné polohy s uplatnením klasických grafických techník a ich kombinovaní a v druhej budove Praetoria, kde v sledovaných tematizovaných celkoch prevažuje digitálne spracovanie. Viac TU

oficiálny text

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára